Güzel Düşünüp Güzel Davrananlar

Sabret! Allah, güzel düşünüp güzel davrananların ödülünü yitirmez.
(HUD 115. Hud: Hud Peygamber)

Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever.
(ÂLİ IMRÂN 134. Ali İmran: İmran ailesi)

Biz güzel davranıp, güzellik üretenlere daha fazlasını da veririz.
(BAKARA 58. Bakara: İnek)

Güzel düşünüp güzel işler yapın. Çünkü Allah, güzellik sergileyenleri sever.
(BAKARA 195)

Ürpererek ve ümit ederek dua edin O’na. Hiç kuşkusuz, Allah’ın rahmeti, Güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır.
(A’raf 56. A’raf: Cennetle cehennem arası bölge)

————————
Kuran-ı Kerim Ayetleri için kaynak: KURAN-I KERİM MEALİ (Türkçe Çeviri) Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖztürkYorum