FUNDA TEYZE İLE BİR RÖPORTAJ:

Soru: Hayalinizdeki, ulaşmak istediğiniz o ideal gelecek ne? Nasıl bir gelecek istiyorsunuz?

Cevap:
Hayalimdeki o ulaşmak istediğim gelecek:

 • Annelerin anne, babaların baba, çocukların çocuk olduğu,
 • hayatın 8 parçasına fayda, hayır, uğur üzerine değer üreten,
 • bolluk ve bereket içerisinde mutlu bir hayat süren,
 • bu dünyada ve ahirette güven içerisinde olmak üzere, aklında, kalbinde, ruhunda, geçmişinde, bugününde, geleceğinde, hayallerinde, planlarında, söz ve hareketlerinde, karar ve niyetlerinde, kısacası hayatının her parçasında, temizlik yapan insanlardan oluşan,
 • hep beraber harikulade hayatlar yaşayan insanlardan oluşan,

bir ülke ve bir dünya.

Soru: Hayatta en çok istediğiniz şey ne?

Cevap:
Hayatta en çok istediğim şey:

Allah’tan bir hoşnutluk, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, sevgi saygı güven ve anlamlı, umutlu, hayatın 8 parçasında temizliklerle dolu, harikulade bir hayat yaşamak.

Soru: Bu istek ve dilek nereden kaynaklanıyor? Neden bu konu sizin için bu kadar önemli?

Cevap:
Bu hayalim hem yaşadığım bazı olaylarla, hem de hayatta, çevremde ve öğrencilerimde gözlemlediğim bazı tecrübeler üzerine ortaya çıktı.

 • Yokluk, azlık ve değersizlik hisleri içerisinde bocalayan ev hanımlarının, film, roman, şarkı dünyasıyla beyinlerinin yıkanması ve kendilerini küçük görmek üzere şartlandırılmaları.
 • Pek çok kız çocuğunun “elin ekmek tutsun, ben çalışamadım sen çalış, erkek eline bakma, evlenme, erkeklerle yarış, onlara yenilme” yalanları ile büyütülmesi ve sonuçta annelerin çalışmasının ve evinden, çocuğundan, eşinden, aileden uzak olmalarının marifet olarak gösterilmesi,
 • Sadece ANNE ve EŞ OLMANIN küçümsenmesi,
 • Kadınların hem ANNE ve EŞ, hem de bir ÇALIŞAN olarak, üzerlerine çok ağır 2 hatta 3 yük yüklenmesi ve bunun “NORMAL” hatta ŞART gösterilmesi, ve sanılması.
 • Annelerin çocukları daha bebekken, işe dönmelerinin istenmesi, beklenmesi hatta şart görülmesi, çocuğuna bakmak isteyen annelerin “tembellikle” suçlanması, hatta hor görülmesi.
 • Ve sonuçta da çocukların en ihtiyaçları olduğu bir dönemde, anne sevgisinden, ilgisinden, sütünden, şefkatinden ve en önemlisi de hayatın 8 parçası hakkında ve çekim yasası hakkında pek çok elzem bilgi, tecrübe, yardım ve destekten uzak büyümek zorunda kalmaları.

Şahsen ben de tüm bu gözlemler hatta bazen tecrübeler içerisinde büyümeme rağmen, Allah’a çok şükür, kendimi bu yalan ve yanlışlardan çıkarttım.

Ve işte bu hayal ve dileğim de, kendimi tüm bu yalanlardan temizledikten sonra, yardım ettiğim HER arkadaşımda bu yalan ve yanlışların HEPSİNİ ya aynen ya da kat kat fazlasıyla görmem ve onları da bu yalanlardan kurtarmayı kendime görev edinmem üzerine ortaya çıktı.

Soru: Peki bu dileği gerçekleştirmek için neler yapıyorsunuz?

Cevap:
Yazdığım tüm yazılar, verdiğim tüm hizmet, ürün ve kurslar bu hayalimin gerçekleşmesine yardım ediyor.

Anneleri,

** çekim yasası,
** hayatın 8 parçası,
** Allah’a sığınmak,
** hayatın 8 parçasında hayırdan uğurdan, faydadan yana olacak şekilde, aklımız ve kalbimizin hemfikir olarak atacağımız adımlar ile, hayatımızı yaşamamız gerektiği,

konularında uyandırarak, öğüt ve tavsiyeler vererek, kurslar hazırlayıp, teleseminer ve seminerler, maratonlar düzenleyerek, Allah’ın yardımıyla, bu amaca ulaşmayı hedefliyorum.

Soru: Kime hizmet ediyorsunuz? Hizmetleriniz kimlere yönelik?

Cevap:
Benimle aynı hayallere sahip, akıldaş  ve kalpdaş bayanlara.

Evine bolluk ve bereketle, sevgi, saygı, güven ve huzur içerisinde dönmek isteyen, bilinçli bir şekilde hayatın 8 parçasını, anlayıp sevmek isteyen, ve bu anlayışı ve sevgiyi çocuklarına ve çevrelerine de iletmek ve aktarmak, onlara da yardım etmek isteyen bayanlar, anneler ve anne adaylarına yardım ediyor ve hizmet sunuyorum.

Soru: Neden bu kişiler? Neden başkaları değil?

Cevap:
Çünkü biliyorum ki, anneler, geleceğimizin ve mutlu bir geleceğin anahtarı.

Onların bilinçli bir şekilde annelik yapmaları, özlerini bulmaları, hem kendilerini hem de hayatın 8 parçasını anlayıp sevmeleri ve yardım etmeleri, hayalimdeki o geleceğin yaratılmasında ANAHTAR rolü oynuyor.

Eğer anneler uyanmazsa, hayatımızın 8 parçasında da hep beraber kısır bir döngü ve aşağıya hızla çeken bir girdap içerisinde,  basamaklardan hızla aşağıya iniyoruz, hem de istisnasız hep beraber.11-Basamak-hepsi-OKSUZ

Oysa ki, annelerin, kadınların uyanması, anneliklerine ve kadınlıklarına sahip çıkıp, tüm o feminist, komünist, kapitalist, dinci, sanatçı, artist, romancı, filmci, takımların başlarına geçirdikleri o çuvaldan çıkıp, yalanlardan ve yanlışlardan sıyrılıp, KENDİLERİNE GELMELERİ, dünyamızın, insanlığın ve ülkemizin, ve pek tabii ki aile kurumunun ve çocuklarımızın geleceğinin, hepimizin geleceğinin, bugününün ve yarınının, ve ahiret hayatımızın kurtulmasının TEK  ÇARESİ.

Başlarına geçirilen çuval derken, buna, toplu beyin yıkama, toplu hipnoz, gerçekleri saklayıp, insanları yalanlara alıştırma, inandırma, hatta hayal güçlerini bile köreltme diyebiliriz.

İnsanlar yalanlara ve yanlışlara o kadar inandırılıyorlar ki, artık değil doğruları görebilmek, kendileri adına, hayatın  en temel gerçekleri adına bile düşünemiyorlar, gerçekleri göremiyorlar. ve o yalanlar içinde ve çerçevesinde neden mutsuz olduklarını bile anlayamadan hayatlarını yaşayıp gidiyorlar.

Yalanlar ve yanlışlar içerisinde olduğumuzun en büyük göstergesi,

 • huzursuzluk,
 • mutsuzluk,
 • karmaşa,
 • ve daha da beteri, hayatın 8 parçasına açık ve bariz bir şekilde ZARARLI olan şeylere karşı sevgi, bağlılık, yakınlık, coşku ve neşe hissediyor olmak.

Eğer kadınları ve anneleri uyandırabilir ve yalanlardan yanlışlardan kurtarabilirsek,

“annelerin anne, babaların baba, çocukların çocuk olduğu, hayatın 8 parçasına fayda, hayır, uğur üzerine değer üreten, bolluk ve bereket içerisinde mutlu bir hayat süren, bu dünyada ve ahirette güven içerisinde olmak üzere, aklında, kalbinde, ruhunda, geçmişinde, bugününde, geleceğinde, hayallerinde, planlarında, söz ve hareketlerinde, karar ve niyetlerinde, kısacası hayatının her parçasında, temizlik yapan, hep beraber harikulade hayatlar yaşayan insanlardan oluşan”

bir ülke ve bir dünyaya ulaşabiliriz.

Soru: Dünyanın şu anki halinde neyin değişmesi gerekiyor? Dünyanın şu anki halinde tam olarak neyin değişmesini isterdiniz?

Cevap:

İnsanların uyanması, farkına varması ve hayatları için sorumluluk almaları gerekiyor.

Önce kendi hayatlarında ve ellerinden geldiğince çevrelerinde DEĞİŞİM yaratmaları gerekiyor.

Değişim derken neyi kastediyorum?

 • İnsanların, yalanlardan ve yanlışlardan kurtulmasını.
 • Çekim yasasının ve hayatın 8 parçasının farkında olmalarını.
 • Allah’ın onlara olan lütuflarının da farkında olarak, kadınların kadın, erkeklerin erkek, çocukların çocuk olarak yaşamaya başlamasını.
 • İyi, güzel, doğru bir hayat için hem temizlikler yapa yapa, hem de aile, arkadaş, ülke, insanlık ve dünya için, tüm canlılar ve gelmiş geçmiş ruhlar için, Allah için mutluluk ve heves içerisinde bir değer üreterek yaşamalarını.
 • Hem bu hayat hem de ahiret hayatı için insanların canla başla ellerinden geleni yapmanın mutluluğu ile yaşıyor olmalarını,

kastediyorum.

Soru: Yazılarınız ve çalışmalarınız bu değişimin gerçekleşmesine NASIL yardım ediyor?

Cevap:
Anne ve anne adayı, akıl ve kalp merkezli bayanların içinde bulundukları kabuslardan, yalanlardan ve yanlışlardan tatlı tatlı uyandırılarak çıkartılmasına, anneliklerini kendilerini paralayarak değil, mutluluk ve bilinçle, hayatın 8 parçasını severek, sayarak, kollayarak yapmalarına destek olarak.

Soru: Bu değişimde Funda Teyze’nin rolü ne? Funda Teyze’nin kendine özel görüşü ne ve bu değişimde bu görüş nasıl etkili olacak?

Cevap:
Yalanlardan ve yanlışlardan vazgeçmeden, içinde bulunulan kabuslardan uyanmadan, Allah’a içtenlikle sığınıp aklımızı kalbimizi dinlemeden, iyiden, güzelden, doğrudan yana olmamıza imkan yok.

Funda Teyze yalanlar ve yanlışlar denizinde kaybolanlara, sağlam, iyi, güzel ve doğruları gösteren bir ışık feneri gibi. :D

Soru: Peki, tüm bu konuların ve bu hayat amacının ortaya çıkması için Funda Teyze’nin birebir yaşadıkları neler? Hangi olaylar sizi Funda Teyze olmaya getirdi?

Cevap:
Funda Teyze de, Türk film ve dizilerinden, Amerikan roman, film ve pembe dizilerinden, İngiliz aşk romanlarından, Japon çizgi filmlerinden, Fransız ve İtalyan aşk şarkıları, Rus karamsarlığı ve feminizm, çevrecilik akımları, İran Arap aşırı dinciliği ve kadını küçültmelerinden gördüğü görebileceği zararı, her ne kadar Allah’ın korumasıyla yaşasa ve atlatsa da, yaşamış bulundu.

Sadece bu kadarla da değil, gerek aile gerek okul ve arkadaş çevresinde, kendini veya kendi ailesini üstün gören, ve nispet yaparak başkalarını küçülten, ezen bazı insanların insanda oluşturduğu bazı olumsuzlukları da birebir ya yaşadı ya da tanık oldu.

Ve Allah’ın yardımıyla, tüm bu olumsuzluklardan kurtuldu, temizlendi.

Ve tüm bu yalan ve yanlışlardan kurtulmasının şerefine, ve Allah’a şükür ile, aynı belalardan etkilenmiş akıldaş ve kalpdaş arkadaşlarına yardım etmeyi kendisine bir görev ve iş edinmeye karar verdi. Allah isterse işte böyle dünyada daha önce olmayan bir iş bile yaratabiliyor kişiye özel. :D Funda Teyzelik de Allah’ın bir lütfu ve bir iş, bir görev. :D

Soru: Hayatta sizin için önemli tüm bu konuları ve hayatta görmek istediğiniz değişimi anlatırken, sık sık kullandığınız kelimeler, deyimler, var mı?

Cevap:
Tabii. :D

 • Allah’a sığınmak,
 • hayatın 8 parçasına faydalı, hayırlı, uğurlu ve yararlı olacak şekilde aklı ve kalbi dinleyerek adım atmak, kararlar almak, niyetler etmek.
 • Hayatın 8 parçasında, hayat değerlerimizle uyumlu olacak şekilde hayat amacımız için değer üretmek.
 • Bu uğurda temizlik yapmak.
 • Çekim yasasını hayatın 8 parçasında gözaydınları, mutluluk, bolluk bereket içinde iyi, güzel, doğru bir hayat yaşamak için çalıştırmak.
 • Dileklerimize giden yolda bol bol temizlik yapmak,
 • ve karmaşadan kurtulup, huzur, mutluluk, sevgi, saygı, güven, bolluk ve bereket içerisinde bir hayat için basamakları bir daha inmemek üzere çıkmak.

Soru: Eğer sizi bir konuşma yapmanız için grubumuza davet etseydik, hangi konularda konuşurdunuz, konuşmanızın ana teması ve özetle ana noktaları ne olurdu?

Cevap:
Hmmm, sanırım şunlar olurdu:

** Özsevgi Özsaygı Özgüven
** Çekim yasası ve olumlu olmanın, şükretmenin önemi
** Ailenin korunması, çocukların anne ile büyümesinin, annelerin çekim yasası hakkında ve genel olarak eğitimli olmasının önemi.
** Televizyonun, film, şarkı, romanların yaşattıkları yalan hayaller ve zararları
** Yalanlardan yanlışlardan kurtulmak için nasıl temizlik yapacağız?
** Çalışan annelerin tekrar anne ve eş olabilmeleri ve Allah’ın onlara verdiği rahat ve bollluk içerisindeki hayata kavuşabilmeleri için, çekim yasasını kullanmak, hayat amaçlarını bulmak, kadınlıklarını yaşayıp rahat etmeleri, rahat ve severek yaşadıkları bir hayat yaşamalarına yardım etmek.
** Kadınların kadın olma haklarının onlara geri verilmesi, erkeklere ve çocuklara da aynı şekilde.

Kadın olma, erkek olma, çocuk olma hakkı derken neyi kastettiğimi açarsak:

 • Kadınların, ve çocukların, bolluk ve bereket içerisinde, rahat ve korunarak yaşama hakları,
 • Erkeklerin de ailenin babası olabilmek ve bir kadının başkalarıyla paylaşılmayan sevgisini, dikkatini tadabilme hakları.
 • Ve çocukların da, annelerinin katıksız, iş hayatından arta kalan değil, tam zamanlı bir anne ve baba gibi bir baba, yani koruyucu, güvenilir, yani çocuğa güven veren, korunduğunu ve her zaman da korunacağını hissettiren, bu dünyada onu koruyan bir kahramanın olduğunu hissettiren bir baba tarafından büyütülme hakları.  (Bunu hissettirmek merak etmeyin, çok zor değil. Akşam işten az biraz yorularak gelmiş ve bu yorgunluğuna rağmen çocuklarıyla az biraz ilgilenen bir baba bu güveni çocukta çok güzel oluşturacaktır.)

Soru: Bu konuşmamız ertesinde özellikle söylemek veya açıklamak istediğiniz bir konu var mı?

Cevap:
:D :D Tabii ki var.

Annelerin çalışması dolayısıyla kreşlerde veya büyük annelerle büyüyen çocuklar ile çalışmayan evde çocuğunu büyüten anneler tarafından büyütülen çocuklar hakkında şu yanlış anlaşılmanın olmasını istemem.

Eğer bir anne hayat hakkında, hayatın 8 parçası, çekim yasası hakkında bilgili değilse, ister çalışsın, ister çalışmasın, çocuğa verilen destek ve yardım eksiklikliğinde o kadar büyük bir fark olmayacaktır.

Bir başka deyişle anne çekim yasası ve hayatın 8 parçası hakkında cahilse, evinde çocuğunu büyütüyor olsa da, sonuçta çocuk ihtiyacı olan bilgi, yardım ve desteği alamayacaktır. sevgi, şefkat ise tabii tamamen anneye bağlı.

Çok iyi anlamamız gereken şey bence şu:

Çekim yasası açısından, bir çocuğun korunması, kollanması, eğitilmesi, akıl-kalp, düşünce, duygu, söz, hareket, bilgi, inançlar açısından doğruyu, iyiyi, güzeli, bulması için,

 • ne kadar iyi eğitimli de olsa bir öğretmen de, 10-20 çocukla doğru düzgün ilgilenemiyor,
 • çekim yasasını iyi kavramamış bir anne de, evinde olup, çocuğuna bire bir bakıyor da olsa, çocuğuyla etkili ve verimli bir şekilde ilgilenemiyor.

Bu ikisi de 2 uç nokta. İki uç ve dengeden, doğrudan uzaklaşmış büyütme yöntemleri.

En güzel ve en etkili çözüm,

 • çekim yasasını bilen, anlayan, bilinçli bir şekilde az veya çok uygulayabilen veya uygulamaya niyeti olan, bilinçli bir annenin bire bir gözetiminde,

çocuğu bol iletişim ve bol sevgi, ve doğru bilgi ile büyütmek.Yorumlar (4)
 1. Cemile
  19:37, 12 Ekim 2014

  Merhaba ,

  Bizi hayata bağlayan ,her şeye rağmen dimdik durmayı öğreten hepimizin Funda Öğretmeni.

  Kendisini tanımadan önce ,hayata küsmüş ,hatta kendimden bile nefret edecek duruma gelmiş durumdaydım ki, hiç bir şey tesadüf değildir şu yeryüzünde .Bir kez daha anladım ki her şey tamamen Allah’ın iradesi ile gerçekleşiyor .

  İçimden Allah’ım içinde bulunduğum bu sıkıntılı durumdan kurtar beni ,çok yalnızım .Akrabalarımla bile paylaşamıyorum sıkıntılarımı .Çünkü onlar daha çok, içinde bulunduğum durumdan dolayı beni dışlıyorlar.

  Benim bu halimi anlayacak, bir yol gösterecek bir kulun yok mu Yarabbi ? Diye yolda yürürken , sıkıntılarımı ,çektiklerimi hafif mırıldanarak kalbimden geldiğince dua mı desem , konuşmak mı desem iyi niyetlerle bunu Allahtan istiyordum.

  Eşimin iş yeri dolayısıyla her şeyimizi kaybetmiş olarak, çok zor ve çetin meşakkatli günler geçiriyordum . Aynı zamanda da internetten dualar bölümlerine bakıyor çeşitli terkipler okuyordum. İşte böyle bir günde Funda Öğretmenin sitesini görünce kısaca çok zor durumdayım beni dinleme zahmetine katlanırsanız kendimden bahsedeceğim .Bana yardımcı olur musunuz? dediğimde bana hiç tereddütsüz bütün sıcaklığı ile şefkatli elini uzattı .O kadar yoğunluğuna rağmen ,benim sıkıntılarımı dinleyerek tavsiyelerde bulundu.

  O kadar sıcak o kadar samimi ve içten bir kişiliğe sahip ki Allaha nasıl şükredeceğimi bilemiyorum .İçten ve yürekten isteyince tüm samimiyetimle dualarıma karşılık kendisiyle tanışmam gerçekleşti.

  Makalelerini defalarca okudum. Her okuyuşumda kendimde hep bir yenilik buluyordum .Sayesinde hayatın 8 parçasını kendi hayatıma uygulamayı öğrendim .

  Kendimi sevmeyi öğrendikçe, hayata dair her şeyi öğrendim. Şükretmeyi alışkanlık yaptım .Hayatımda müthiş değişiklikler oldu. Borçlarımızdan dolayı kızımız bile bize karşı bizi suçlayarak bakıyordu.

  Önce iç temizliği olarak tavsiyeleri doğrultusunda ,tüm hatalarımı , yanlışlıklarımı bir ,bir gözden geçirerek hayata yepyeni gözlerle bakmayı öğrendim . Tüm sıkıntılara rağmen hayatta olduğuma şükrederek ,neden yaratıldığımda ki amacı fark ettim .

  Bir sınav içinde olduğumu ve bunu kaybetmemem gerektiğini düşündüm . Evet dünya kadar borç ödüyordum ama ,sağlığım yerindeydi .Dermansız bir hastalık bile bu paralarla sağlık getiremez diye düşünmeye başladım. Hayatımda giderek düzelen müthiş değişiklik oldu .Kızım bile düzelerek daha makul ve anlayışlı hale geldi. Kendimi artık sevmeye başladım.

  Funda öğretmenimiz: – Benden , tertemiz bir kalple dua etmemi ve açılan kapıları görmemi istedi. Gerçekten eşime bir iş kapısı açıldı. Ben de çok güzel bir iş yerinde çalışıyorum .Bütün gücümüzle borç ödemeye odaklandık ve ödüyoruz .

  Bir makalesinde, yaşadığın evi sevmelisin ,mutlu olmalısın diye bahsediyordu. Aynısını yapmaya çalıştım. Bu yaz birden ev değiştirme kararı alınca .Bulduğumuz ev o kadar güzel ki, Haliç manzaralı ve dubleks bir evi aynı fiyata tuttuk.

  Gerçekten Funda öğretmenimizin tavsiyeleri ve bilgi birikimleriyle bize yol göstermesi sayesinde şimdi o kadar mutluyum ki, hayata daha bir sıkı sarılır oldum.

  Allah’ın sevdiği ve önem verip yücelttiği bir kulu ki ,dualarımın haykırışımın karşısında bana yolladı ki karanlık dünyama ışık tuttu.

  Yeniden hayata döndüm .Kendimin de insan olduğunu ve Allaha karşı vazifelerimin bulunduğunu hatırlattı bana .Allah kat kat razı olsun. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorken ,bu yaşadıklarımı siz sayın okuyucu ve öğrencilerinle de paylaşmak istedim .

  Allah c.c bir ayetin de: ( İnsanlar için yararlı işler yapanların emeklerini zayii etmeyeceğiz.) diyor .

  İşte Funda arkadaşımda böyle değerli biri. Bilgi birikimini insanların yararına sunuyor. Çok cömert ve iyilik sever ,sadece insan değil ,melek sıfatlarını da taşıdığına eminim. Onunla tanıştığıma binlerce şükür .İyi ki var . Allah kendisine ilmini yayması ve insanların bundan istifade etmeleri için , ona uzun ömürler versin .Sağlık, afiyet ve mutluluk versin diye ben de kendisi için yüce rabbimden istiyorum.

  Bazı insanlar seçilmiş olurlar ki , insanlara faydalı olsun diye .Funda öğretmenimiz de bunlardan biri. Ne mutlu kendisine ki. Daha şimdiden Allah katında yerini tahmin edebiliyorum.

  Yeniden doğdum sayesinde beni mutluluk duyan biri haline getirdi. Onca borçların içinde ölmek derecesine gelmiş bir halde yatak yorgan yatarken ,elim ayağım tutmazken, sayesinde borçların üstesinden gelmeyi,moralimi bozmamayı ve hayata daha sıcak bakmayı öğrendim .Şimdi de ödüyoruz ama ,üzülmeden mutluluk içinde .

  Funda öğretmenimizin dediği gibi, Allah başka kapılar açıyor insana . Buna inanın gerçekten doğru diyor. Biz bakmasını ,görmesini bilmiyormuşuz. Allah’ın nuruyla bakınca yollar kendiliğinden açılıyor ben buna şahidim .Tavsiyelerine uydum ve sık sık şükrettim .Tövbe ettim ve hala da ediyorum .

  Hatta diyorum ki, her ŞER de bir HAYIR var deniyor ya. Funda Arkadaşımı tanıdığım için borcuma bile şükrediyorum .Böyle bir durumum olmasaydı ben böyle güzel insanı sebep olmadan nereden tanıyacaktım? Kısacası Allah kendisinden kat kat razı olsun .

  Yeryüzündekilere yardım edin ,merhamet edin ki gökyüzündekiler (Allah ve Melekler de size yardım etsin .)

  Diye belirtilen ayete göre kendisi yine müjdelenmiş insan durumunda .Bütün öğrencileri ve ben kendisi için de hepimiz duacıyız .

  İşte ben de bu başlığın altında yorum yazmak istedim ki Funda öğretmen böyle biri .Hepimizin dostu, bazısının ablası, teyzesi ,kardeşi.

  Kısacası Allah’ın kendisine sunduğu ilimleri insanlarla paylaşmayı seven sıcacık sevgi dolu bir insan .Benim de çok sevdiğim arkadaşım .Hepimizin öğretmenine kucak dolusu SEVGİLER… İyi ki var ve onu çok seviyorum.

  Cemile

 2. Funda Teyze
  07:32, 14 Ekim 2014

  Cemile arkadaşım,

  Çok çok teşekkürler bu güzel mesajın için. :) Allah razı olsun.

  Her bir satırını, ilgi, mutluluk ve şükürle okudum. :D

  Ama özellikle borcun için artık şükrettiğini yazman galiba en çok hoşuma giden yer oldu. :D

  Allah gerçekten bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor. Ve bizim sıkıntı, dert diye gördüğümüz şeylerin hayatımıza ne güzellikler getirebileceğini bz anlayamayabiliyoruz.

  Ama Allah’a sığınıp aklımızı kalbimizi dinleyerek hareket ettiğimizde, o sıkıntılar da harikulade şeylere vesile olabiliyorlar. Tabii bu biz hayatta dert istiyoruz demek değil. Zaten unutmayalım ki dertler de Allah’a sığınıp aklımızı kalbimizi dinlemediğimizde başgösteriyor, ANCAK Allah’a sığınınca her şeyin iyi, güzel, doğru bir şekilde sonuçlanması gerçekten de Allah’ın harikulade bir mucizesi ve bizlere hediyesi.

  Tekrar çok çok teşekkürler bu güzel mesajın için.

  Ben de Allah’tan başarılarının devamını diliyorum.

  Allah’a sığınmaktan ve aklımızı kalbimizi dinlemekten inşallah HİÇ vazgeçmeyelim.

  Sen de iyi ki varsın. :D

  Çok çok sevgiler
  2k
  1m 1m 1m 1m 1m

  Not: Cemile arkadaşım yazından soyadını çıkarttım. Ne de olsa internet ortamıdır ben soyadı ile yazan herkesinkini çıkartıyorum. :D Tekrar çok çok teşekkürler. :D

 3. Funda Teyze
  20:22, 19 Eylül 2020

  Bir vesile bu yazıyı tekrar okudum da, özellikle şu kısım dikkatimi çekti:

  Yalanlar ve yanlışlar içerisinde olduğumuzun en büyük göstergesi,

  ** huzursuzluk,
  ** mutsuzluk,
  ** karmaşa,
  ** ve daha da beteri, hayatın 8 parçasına açık ve bariz bir şekilde ZARARLI olan şeylere karşı sevgi, bağlılık, yakınlık, coşku ve neşe hissediyor olmak.

  Bugünlerde, dayanamadım, Yılmaz Özdil Bey’e bir eposta gönderdim ve bir soru sordum.

  Cevap henüz yok, belki de hiç gelmeyecek.

  Ancak, hem o soruyu, hem de o soruya neden olan (benim için) SON DAMLA yazısını da buradan paylaşayım.

  İşte onun 13 Eylül tarihli yazısı:

  Ölü çocukluk

  İşte gönderdiğim e-posta:

  ********************************

  Sayın Yılmaz Özdil,

  Bugünkü, “Ölü çocukluk” başlıklı yazınızı ibretle okudum.

  Sonu Duygu kardeşimizinki kadar acılı olmasa da benim de çocukluğum benzer korkularla geçti ve evet benim de annemin ve babamın boşanmasını istediğim anlar oldu.

  İlerleyen yıllarda, çok şükür, duygu ve düşüncelerimde çok temizlikler yaptım ve çocukluğumdaki bu olumsuzluklardan kurtuldum.

  Olaylara ve durumlara daha derinden ve açık bir şekilde bakabildiğime inanıyorum.

  Ve bu bakışlar sebebi ile ulaştığım sonucu size de açık açık yazmaktansa, izninizle size hatta belki sizin aracılığınız ile Duygu kardeşimize, aile içi şiddet haberlerini özenle veren Sözcü gazetesine ve tüm Sözcü okurlarına sormak istediğim bir soru var.

  Çok rica ediyorum, alay etmeden, aşağı veya cahil görmeden, tüm iyi niyetinizle ve tüm içtenliğinizle cevap verirseniz, çok sevinirim.

  Kim bilir, belki içtenlikle vereceğiniz bu cevap, derindeki ASIL problemin yüzeye çıkmasına ve bir çözüme ulaşmasına yardım edebilir. Uyumakta olan ve yüzeydeki problemlerle uğraşan insanların derindeki asıl problemleri farketmesini sağlar.

  Sizin aklınıza ve kalbinize güveniyorum ve vereceğiniz cevabı merakla bekliyorum, eğer beni kırmaz ve ricamı kabul ederseniz.

  Sorum:

  Aile içi şiddet, kavga, cinayet olaylarında, bu konuyu içeren haberlerde, kitaplarda, toplantılarda, duyurularda İÇKİ’nin ALKOL’ün payından NEDEN hiç bahsedilmiyor?

  ————————————

  Eğer benim naçizane gözlemlerimi ve ulaştığım bazı sonuçları duymak isterseniz, buraya ekliyorum:

  * Bir takım gruplar içkinin kullanımının yaygın olarak devam etmesini istiyorlar ve tüm bu aile içi kavgalardaki ‘içki ve alkol’ün payı yok farzediliyor, görmezden geliniyor. Haberlerde üstü kapalı geçiliyor ya da hiç bahsedilmiyor.
  * Bir sarhoş size zarar verdiği zaman, onun sarhoş olduğunu unutmak ve o kişiye geri saldırmak insanların çok kolayına gelir. Sarhoşa sarhoş demek iyi kalpli bir insanın iyilik çantasında tutması gereken bir yetenektir. İçkiyi görmeyi reddedip, erkek ırkına kötü diyebilmek istiyorlar. Erkek, koca ya da baba dediğimiz insan sınıflarından doya doya nefret edebilmek istiyorlar. Bir erkek nefret ettiği zaman hakaret eder, bir kadın nefret ettiği zaman konuşur da konuşur. Erkekler hakkında bu kadar olumsuz konuşmak da bir nefret suçudur. İçinde küfür olmaması, üstü kapalı şekilde gizlice söylenmesi bu gerçeği değiştirmez.
  Selamlar, sevgiler,
  Funda Teyze

  ***************************

  Kendisinden henüz bir cevap gelmedi ama benim daha ÇOK söyleyeceklerim var bu konuda.

  Belk bir yazı yazmak isterim ama o yazının özünü işte burada çoktan söylemişim:

  …hayatın 8 parçasına açık ve bariz bir şekilde ZARARLI olan şeylere karşı sevgi, bağlılık, yakınlık, coşku ve neşe hissediyor olmak.

  Detaylar Allah’ın yardımı ve izniyle yakında gelsin diye diliyorum.

 4. Funda Teyze
  20:37, 19 Eylül 2020

  Gerçi bunları yazıyorum ancak, bu siteyi açtığım 2008 sonu ile şu anki hal artık bambaşka.

  İnsanları, bayanları uyandırabildim mi?

  Hayır.

  Ailemden kişileri bile hala uğraşıyorum, uyandırmakta zorlanıyorum.

  Allah’tan ümidi kestim mi?

  Hayır.

  Ancak insanlardan ümidi kesmeme ramak kaldı.

  Zeki, kültürlü, bilgili insanların kendi zevkleri için kötüye kötü diyememeleri, bence inançlı geçinen insanların haram yemeleri kadar çirkin ve bencilce.

  Ancak dedim ya Allah’tan ümidimi henüz kesmedim.

  Gün ola hayır ola.

  İyilik kazansın, hak adalet ve doğruluk kazansın.

Yorum Yaz

Bu site, çok sevgili ve değerli ÖĞRENCİLERİM ve öğrencim olmak isteyen bayanlar için hazırlanmıştır.

Funda Teyze'nin öğrencileri kimler?:

Funda Teyze'nin öğrencileri:
** Akıl ve kalp merkezli,
** Hayatın 8 parçasını seven, sevmek isteyen,
** Hayatının her parçasında başarı isteyen,
** Hayatının her parçasını takdir etmeyi, teşekkür etmeyi bilen ve seven,
** Bir hatasını, yanlışını farkedince, bunun üzerinde ısrar etmeden azim ve kararlılıkla vazgeçmeye, hep iyiden, güzelden, doğrudan yana olmaya kararlı ve niyetli,
** Ve en önemlisi de, öğrenmeyi çok ama çok seven,
** doğru öğretmeni bulduktan sonra, hayatının her parçasında da olduğu gibi öğretmenine de sadakat gösterebilen,
** Allah'ı seven,
** Allah'ın da onu ve herkesi çok sevdiğini bilen,
** Anne veya anne olmak isteyen,
** Mutlu ve huzurlu bir aile kurmak isteyen,
** Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bolluk ve bereket içerisinde bir hayat isteyen,
** Hayatının 8 parçasında hayırlı uğurlu işler yapmak isteyen,
** Türk hanımları.

Hayatımızın 8 parçası derken, hemen hatırlatayım, hayatın vazgeçilemez 8 parçası şunlar:
1- Kişinin kendisi,
2- Ailesi,
3- Arkadaşları, ülkesi,
4- Tüm insanlık,
5- Tüm canlılar,
6- Tüm fiziksel evren,
7- Ruhlarımız,
8- Allah.

Beyler ve öğrenci olmaya niyeti olmayan bayanlar da tabii ki okumak isterlerse okuyabilirler ancak yorum ve sorularınızı kabul edemeyeceğimiz ve cevap veremeyeceğimiz için lütfen kusura bakmayın.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle artık, rumuzlu yorumları kabul edemiyoruz.

Harikulade yorumlarınız bizim için çok değerli. Bu sebeple, hayatın her hangi bir parçası için sevgisiz, saygısız, iyiden, güzelden, doğrudan yana olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.

Aynı şekilde özel cevap isteklerini de karşılamam artık mümkün olamıyor. Anlayışınız için teşekkür ederim.

Lütfen yorumunuzda, okuyanlara ve güzelim Türkçemize olan sevgi ve saygınızı da, imla kurallarına elinizden geldiği kadar dikkat ederek gösterin.

Çok çok teşekkürler, çok çok sevgiler,

=======================
Çekim Yasası Öğretmeni
Ve Harikulade Dileklerin Funda Teyzesi
=======================

Not:
Harikulade dilekler derken kastettiğimiz hayatın 8 parçası için hayırlı, uğurlu, faydalı, güzel dilekler. Hayatın 8 parçasından birini veya daha çoğunu yok farzetmeyen, zarar vermeyen, iyi, güzel, doğru dilekler.
Hepimize kolay gelsin. :D

No trackbacks yet.

Mesaj gönder!
Loading...