Güvenilir Arkadaşlar Güvenilir Ortaklar

Güvenilir arkadaşlara sahip olmanın önemi, sanırım tartışılamaz bir gerçek.

Hayatımızın her parçasında, yükselmek, büyümek, başarılı olmak istiyorsak, çevremizde güvenilir arkadaşların olması şart.

Güvenilir arkadaşlara sahip olmanın en temel faydaları:

 • Güvenilir arkadaşlar, anlayış ve sevgileriyle acılarımızı dindirmekte, iyileştirmekte bize yardımcı oluyorlar.
 • Güvenilir arkadaşlar, bizi bizim göremediğimiz o büyük çerçeveden görüp, büyük başarılara ulaşmamız için atmamız gereken o küçük veya büyük adımları atmamızda bize destek oluyorlar.
 • Takıldığımız noktalarda, yeni fikirler, yeni çareler vererek, tıkanıklıklarımızı açmakta yardım ediyorlar.
 • İçinde bulunduğumuz yanlışları farketmemize, bunlardan vazgeçmemize yardım ediyorlar.
 • Başarılarımızı bizimle beraber kutluyor, bizimle beraber mutlu oluyorlar.

**********************************

Güvenilir ortaklar ise, güvenilir arkadaşlardan biraz farklı, tam olarak aynı şey değil.

Mesela güvenilir ortaklar, acılarımızı dindirme mercii değil.

Ortaklıklarda, durumdan yakınma, ağlama, şikayet, çeşitli bahanelerle atılması gereken adımlardan kaçmak çok kötü sonuçlar doğurabiliyor

Ortaklıklarda, ortakların hepsinin yaptıkları işe yüksek seviyede enerji, bağlılık, niyet, kararlılık ve çaba vermesi çok önemli.

Güvenilir ortaklara sahip olmak bize şu faydaları sağlıyor:

 • Aynı güvenilir arkadaşlar gibi, bizi bizim göremediğimiz büyük bir çerçeveden görüp, büyük başarılara ulaşmamız için atmamız gereken o küçük veya büyük adımları atmamızda bize destek oluyorlar. Ve buna ek olarak, o adımları atıp atmadığımızı, takip ederek bizden bir nevi hesap soruyorlar, bizi mesul tutuyorlar.
 • Aynı güvenilir arkadaşlar gibi, takıldığımız noktalarda, yeni fikirler, yeni çareler vererek, tıkanıklıklarımızı açmakta yardım ediyorlar. Ve buna ek olarak, bu fikirleri, bu çözümleri hayata geçirip geçirmediğimizi takip ederek bizden bir nevi hesap soruyorlar, bizi bunlardan mesul tutuyorlar.
 • Aynı güvenilir arkadaşlar gibi, içinde bulunduğumuz yanlışları farketmemize, bunlardan vazgeçmemize yardım ediyorlar. Ve buna ek olarak, bu yanlışlardan vazgeçip vazgeçmediğimizi takip ederek bizden bir nevi hesap soruyorlar.
 • Aynı güvenilir arkadaşlar gibi, başarılarımızı bizimle beraber kutluyor, bizimle beraber mutlu oluyorlar.
 • Ortakların amacı hep büyümek ve gelişmek. Büyüme ve gelişme olmazsa zaten ortaklık da kalmayacağı için, ortakların canla başla amaçlarına odaklanması gerekiyor.

Peki güvenilir arkadaşları, güvenilir ortakları nasıl kendimize çekeceğiz?

Her konuda olduğu gibi, bu konuda da önce iç alemimizde, kendimizin güvenilir bir arkadaş, güvenilir bir ortak olmamız gerekiyor.

Varsa, eski hatalarımızdan, eski yanlış düşünce, his ve inançlarımızdan kendimizi temizlememiz, Allah’a sığınıp bunlar için af diledikten sonra kendimizi de affedip,  bundan sonra güvenilir bir arkadaş ve güvenilir bir ortak olmaya karar vermemiz ve niyet etmemiz gerekiyor.

Bu karar ve niyetin ardından ise gözümüzü iyi açmamız ve önümüze çıkan arkadaşlık ve ortaklık olasılıklarını görmeye odaklanmamız gerekiyor.

Peki, karşımıza çıkan bir kimsenin güvenilir olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Henüz insanın aklından ve kalbinden geçen düşünce ve hisleri okumamızı sağlayan bir teknoloji geliştirilmediği için, sözlerinden ve hareketlerinden. :D

********************************************************

Güvenilmeyecek bir insanda şu özellikleri sabit ve sürekli bir şekilde görüyoruz:

(Önemli not: Bazen bir stress anında hepimiz bu özelliklerden bazılarını ara ara  göstermiş olabiliriz. Güvenilmeyecek kimsede bunların sabit ve sürekli bir şekilde başgöstermesi en önemli ipucu oluyor.)

1- Dedikodu eder, başkaları hakkında kötü ve negatif şeyleri aktarır ve haklı olduğunu ispatlamak için “Herkes biliyor…” ” Herkes böyle düşünüyor…” Herkes böyle söylüyor…” diyerek konuşur. Kendi uydurduğu bu dedikoduları, sanki tüm çevrenin, tüm toplumun fikriymiş gibi lanse eder.

2- Hep kötü haberler verir, düşmanca veya eleştirilerle dolu, insanın kendini kötü hissetmesine sebep olan, kendini küçük hissetmesine sebep olan konuşmalar yapar.

3- Bir haberi veya bir mesajı, birisinden alıp bir başkasına aktarırken değiştirir ve kötü taraflarını öne çıkartır, iyi taraflarının üstünü örter, saklar.

4- Böyle bir kimse öğütleri dinlemez, olumlu olması, pozitif olması, şükretmesi söylendiğinde bunları kabul etmez, ona yapılan yardımlar boşa gider, maalesef iyileşmez.

5- Bu insanların çevresi, korkak, güvensiz hatta belki de hasta insanlarla doludur.

6- Güvenilmeyecek insanlar, problemlerin kaynağı ile ilgilenmez ve tamamen alakasız bambaşka şeyleri suçlarlar. Komşuya kızıp, çocuğa tokat atmak gibi. Hani bir deyim varya hıncını başkasından çıkartmak diye. Güvenilmeyecek insanlar bunu hep yapar.

7- Bu kimseler başladıkları işleri bitiremezler. Hep yarım kalmış işlerle doludur etrafları.

8- Bu insanlar yaptıkları yanlışlar için sorumluluk almayı reddederler. Yaptıkları hata ne kadar büyük olursa olsun. “Oldu işte.” türünden bir rahatlıkları vardır. Yanlışlarını düzeltmek için bir arzuları veya pişmanlıkları veya utançları yoktur.

9- Bu insanlar sadece hayata, topluma veya bireye zararlı grupları destekler, hayata, topluma veya bireye faydalı grupları veya aktivitelere öfkeyle karşı çıkarlar.

10- Bu insanlar sadece hayata, topluma veya bireye zararlı hareketlere onay verirler, hayata, topluma veya bireye faydalı hareketlere karşı savaşırlar.

11- Başkalarına yardım edilmesi, bu kimseleri neredeyse çıldırtır. Yardım adı altında zarar veren şeyler ise bu kimseler tarafından büyük destek alır.

12- Bu insanlar başkalarının emeğine de, sahip olduklarına da hiç bir önem ve değer vermezler. Hep karşılık vermeden almak isterler.

Güvenilir bir insanda ise şu özellikleri sabit ve sürekli bir şekilde görüyoruz:

(Önemli not: İnsanları sadece yukarıdaki kriterlere göre değerlendirmek yanlış sonuç çıkartabiliyor. En doğru sonuç, güvenilir insanların özelliklerinin de değerlendirilmesi sonucu çıkıyor. Hangisi en ağırlıklı ve hangisi sürekli görülüyor?)

1- Dedikodu etmezler verdikleri haberin kaynağını açık bir şekilde belirtirler. Genellemeler yapsalar dahi bunlar negatif fikirler için değildir.

2- Kötü haberler vermeyi istemezler, güzel haberler vermek isterler. Bir eleştiriyi, önemli değilse hiç yapmamayı tercih ederler. İnsanları eleştirmekten ziyade sevildiklerini hissettirmeyi yeğlerler.

3- Bir haberi veya bir mesajı, birisinden alıp bir başkasına aktarırken değiştirmezler ve mümkünse kötü taraflarını çıkartırlar. İnsanların kalplerini kırmaktan hoşlanmazlar.

4- Böyle bir kimse öğütleri dinler, olumlu olması, pozitif olması, şükretmesi söylendiğinde bunları hemen kabul eder ve uygular, ona yapılan yardımlar hemen sonuç gösterir, durumu iyileşir.

5- Bu insanların çevresi, iyi, mutlu ve yüksek moralli kimselerle doludur. Güvenilir bir kişinin sırf varlığı bile, çevresindeki insanlarda bir iyileşmeye, düzelmeye sebep olur.

6- Güvenilir insanlar, problemlerin kaynağı ile ilgilenir. Komşuya kızdıysa, komşuyla medeni bir şekilde konuşup problemi kaynağından çözmeye çalışır.

7- Bu kimseler mümkünse, başladıkları işleri bitirirler.

8- Bu insanlar yaptıkları yanlışlardan utanırlar ve itiraf etmeye biraz gönülsüzdürler ama bunlar için tam bir sorumluluk alırlar.

9- Bu insanlar hayata, topluma veya bireye yararlı grupları destekler, hayata, topluma veya bireye zararlı grupları veya aktivitelere karşı çıkarlar.

10- Bu insanlar sadece hayata, topluma veya bireye faydalı hareketlere onay verirler, hayata, topluma veya bireye zararlı hareketlere karşı çıkarlar.

11- Bu insanlar başkalarına seve seve yardım ederler, başkalarına zarar veren şeylere direnirler.

12- Bu insanlar için emek emektir, mal maldır, eşya eşyadır ve bunların sahibi bunların sahibidir. Çalmak, hırsızlık etmek, kötüye kullanmak olmaz, yapılmaz, desteklenmez, durdurulur, engellenir.

********************************************************

Güvenilir insanla güvenilmez insanı birbirinden ayırırken,

 • tüm bu 24 özelliğin hepsine dikkatle bakmak
 • ve çoğunluk üzerine, süreklilik üzerine,

karar vermek gerekiyor.

Güvenilmeyecek insanların, kalplerinin en derininde korku var.

Ve aslında tüm bu söz ve hareketleri bu korkuları sebebi ile yapıyorlar. Ancak bu şekilde hayatta kalabileceklerine derinden inanıyorlar.

Oysa ki, güvenilir insanların kalplerinde güven var.

En başta, Allah’a güven.

Hayatın tüm parçalarına yardım etmek ve yardım almak istiyorlar.

Allah’ın sözünün hak olduğunu biliyorlar ve buna yürekten inanıyorlar.

Ne kadar zora düşseler dahi, umutlarını hiç kesmiyorlar.

Hayatta asla ama asla yalnız olmadıklarını biliyorlar ve buna yürekten inanıyorlar.

Allah’ın her zaman bizimle olduğunu biliyorlar ve buna yürekten inanıyorlar.

*********************************************************

Çevremizde güvenilir insanların olması, hayatımızı hem kolaylaştırıyor hem de yaşanmaya değer, mutlu ve huzurlu yapıyor.

Peki, etrafımızın güvenilir insanlarla çevrilmesini nasıl sağlayacağız?

Çekim yasası gereği, bu insanları kendimize çekmenin en kolay ve en güzel yolu, önce,

 • hem iç alemimizde,
 • hem de çevremizde,

kendimizin güvenilir bir insan olmamıza dikkat etmek.

Biz güvenilir bir insan olunca, çevremizde de güvenilir insanların sayısı biz istesek de istemesek de artıyor.

Güvenilmez insanların ise farkına vararak,

 • onlarla iş yapmamaya dikkat etmek,
 • arkadaşlık etmemeye dikkat etmek,

hayatta arzuladığımız her başarıya ulaşmanın garantisi gibi bir şey oluyor.

Tüm arkadaşlarıma, güvenilir arkadaşlar, güvenilir ortaklar dilerim. :D

Follow Me on Pinterest Pinterest'te Takip Et!
 
Yorumlar (5)
 1. melidia
  12:26, 4 Kasım 2010

  Ne güzel anlatmışsınız hocam. Emeğinize sağlık. Allah hepimizi doğru insanlarla karşılaştırsın, inşallah.

 2. Funda Teyze
  17:44, 4 Kasım 2010

  :D :D :D

 3. Funda Teyze
  20:32, 16 Şubat 2019

  Bugün bu yazıyı tekrar okuduk Temizlik Saatimizde, çok şükür.

  Ve önemle belirtmek isterim ki, EĞER, güvenilmeyecek insanların özelliklerini okurken, ‘Aaaa bu bende de var, acaba ben güvenilmez bir insan mıyım?’ dediysen, hiç merak etme sevgili arkadaşım, öyle değilsin. Çünkü güvenilmez insanlar kendilerinde bu kusurları göremezler, bu kusurları kendilerine kondurmazlar. O sebeple hiç merak etme sen güvenilmez bir insan değilsin. :D

 4. Alev
  16:23, 4 Mart 2019

  Allah bizi güvenilir insanlardan eylesin ve biz ara ara sürçsek de hemen Allah’a sığınıp temizliğimizi yapalım, halimizi düzeltelim, güvenilir insanlardan olalım, güvenilir insanları çekelim çok şükür.

 5. Funda Teyze
  23:51, 4 Mart 2019

  Aynen katılıyorum dileklerine ben de Alev arkadaşım. :D
  Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür.
  2k

Yorum Yaz

Bu site, çok sevgili ve değerli ÖĞRENCİLERİM ve öğrencim olmak isteyen bayanlar için hazırlanmıştır.

Funda Teyze'nin öğrencileri kimler?:

Funda Teyze'nin öğrencileri:
** Akıl ve kalp merkezli,
** Hayatın 8 parçasını seven, sevmek isteyen,
** Hayatının her parçasında başarı isteyen,
** Hayatının her parçasını takdir etmeyi, teşekkür etmeyi bilen ve seven,
** Bir hatasını, yanlışını farkedince, bunun üzerinde ısrar etmeden azim ve kararlılıkla vazgeçmeye, hep iyiden, güzelden, doğrudan yana olmaya kararlı ve niyetli,
** Ve en önemlisi de, öğrenmeyi çok ama çok seven,
** doğru öğretmeni bulduktan sonra, hayatının her parçasında da olduğu gibi öğretmenine de sadakat gösterebilen,
** Allah'ı seven,
** Allah'ın da onu ve herkesi çok sevdiğini bilen,
** Anne veya anne olmak isteyen,
** Mutlu ve huzurlu bir aile kurmak isteyen,
** Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bolluk ve bereket içerisinde bir hayat isteyen,
** Hayatının 8 parçasında hayırlı uğurlu işler yapmak isteyen,
** Türk hanımları.

Hayatımızın 8 parçası derken, hemen hatırlatayım, hayatın vazgeçilemez 8 parçası şunlar:
1- Kişinin kendisi,
2- Ailesi,
3- Arkadaşları, ülkesi,
4- Tüm insanlık,
5- Tüm canlılar,
6- Tüm fiziksel evren,
7- Ruhlarımız,
8- Allah.

Beyler ve öğrenci olmaya niyeti olmayan bayanlar da tabii ki okumak isterlerse okuyabilirler ancak yorum ve sorularınızı kabul edemeyeceğimiz ve cevap veremeyeceğimiz için lütfen kusura bakmayın.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle artık, rumuzlu yorumları kabul edemiyoruz.

Harikulade yorumlarınız bizim için çok değerli. Bu sebeple, hayatın her hangi bir parçası için sevgisiz, saygısız, iyiden, güzelden, doğrudan yana olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.

Aynı şekilde özel cevap isteklerini de karşılamam artık mümkün olamıyor. Anlayışınız için teşekkür ederim.

Lütfen yorumunuzda, okuyanlara ve güzelim Türkçemize olan sevgi ve saygınızı da, imla kurallarına elinizden geldiği kadar dikkat ederek gösterin.

Çok çok teşekkürler, çok çok sevgiler,

=======================
Çekim Yasası Öğretmeni
Ve Harikulade Dileklerin Funda Teyzesi
=======================

Not:
Harikulade dilekler derken kastettiğimiz hayatın 8 parçası için hayırlı, uğurlu, faydalı, güzel dilekler. Hayatın 8 parçasından birini veya daha çoğunu yok farzetmeyen, zarar vermeyen, iyi, güzel, doğru dilekler.
Hepimize kolay gelsin. :D

No trackbacks yet.

Mesaj gönder!
Loading...