29 – Karar, Niyet, Söz ve Yeminler…

Sevgili arkadaşlarım,

Hayat, hayatın her parçasında büyük bir kararlılık ve büyük bir niyetlilik gerektiriyor.

Hayatın her parçasında  iyiden, güzelden, doğrudan YANA olmak için bir kararlılık ve niyet.

Daha önceki bir makalemde anlattığım gibi, aslında yemin kadar güçlü bir kararlılık ve niyet en güzeli oluyor ama Kuran’dan öğrendiğimiz üzere çok yemin edilmesinin, o yeminlerin yalandan, gelişigüzel olması ve sonuçta da kolaylıkla bozulması tehlikesi var.

Ve yeminlerin bozulması iyi bir şey değil. Allah sevmiyor, çok yemin edeni de bozanı da.

Öğreniyoruz ki, yemin bozmanın cezası da var.

Hem hayatta hem de Allah karşısında.

Bu sebeple ben gerek makale ve kurslarımda, arkadaşlarımdan, öğrencilerimden, sürekli ‘karar, niyet ve söz’ almak, onları bu yönde desteklemek için çalışıyorum.

Gönül isterdi ki, yemin etmelerini, hayata ve hayatın 8 parçasına yeminle bağlanmalarını sağlayabilseydim. Sanırım, işte peygamberlerin biz normal insanlardan farkı bu.

Onlar yemin eden, ve etraflarına da yemin ettittirebilen insanlar.

Allah hepsinden razı olsun.

Ben hayatta hayatımın 8 parçası için pek çok çaresizlik anımda, karar, niyet, söz, yemin ettiğimde, onların ibretlerle dolu, Kuran aracılığıyla bana ulaşan destek, yardım, yol gösterişleri sayesinde, o karar, niyet, söz ve yeminlerime bağlı kalabildim.

Bir insana hayatta yapılabilecek en büyük yardım, o insanın hayatının 8 parçasına yardım, sevgi, iyilik, güzellik üzerinde verdiği kararları, niyetleri, sözleri, ve yeminleri TUTMASINA  söz, düşünce, duygu, hareketle yardım etmek için yapılan yadımlar ve destekler oluyor.

Tabii en büyük kötülük de onun bu karar, niyet, söz ve yeminlerden uzaklaşmasını sağlayacak, düşünce, duygu, söz ve hareketler oluyor.

Mesela diyelim, çeşitli sebeplerden, içkiye alışmış, sürekli içip, eşini, çocuklarını döven, işte, veya sokakta veya her yerde bu sebeple kolaylıkla kavga çıkartıp ya döven ya da dövülen bir bey, bir gün bir sebeple kendine gelip,

‘Tamam, artık tövbe, bir daha, ağzıma içki koymayacağım, eşime, çocuklarıma el kaldırmayacağım, sarhoş olup her yerde kavga gürültü çıkartmayacağım.’ diye,

 • bir kararlılık,
 • veya bir niyet,
 • veya bir söz,
 • veya bir yemin ettiğinde,

O kişinin bunlardan hangisini yaptığına bakarak, o kişinin bu konuda ne kadar bir başarı elde edeceğini, görüp, geleceği için tahminde bulunabiliyoruz.

“İçki içmeyeyim artık” şeklinde laf arasında ağızdan çıkan bir ifade, bu konuda verilen ciddi bir yemin kadar başarılı olmuyor.

Aynı şekilde, o kişinin çevresindeki insanlara bakıp, ona bu karar, niyet, söz ve yeminine sadık kalması için nasıl bir yardım ve destek verdiklerine bakarak onların dost mu düşman mı olduğunu anlıyoruz.

Kişinin bu yöndeki düzelme çabaları karşısında, mesela diyelim ki, ona içki ikram etmek, veya içki içilen bir yere davet etmek, ona içmesi yönde yapılabilecek en ufak bir ima, destek, teşvik, kişinin kararını, niyetini, sözünü, yeminini zayıflatacağı için o kişiye ve onun hayatına zarar veriyor ve kötülük yapılmış olunuyor.

Ayrıca bir de bir gözlemimden bahsetmek isterim size:

Bazı insanlar, bir sebeple, karar vermeyi, niyet etmeyi, söz vermeyi neredeyse imkansız olarak kabul ediyorlar.

Sanırım söz verip tekrar başlanan bazı kötü alışkanlıkları o kadar çok duyuyoruz ki, söz verip bir şeyleri yapmayı, karar verip değişmeyi imkansız zannetmeye başlayabiliyor bazılarımız.

Tabii aslında o kadar zor değil karar vermek ve sözünü tutmak.

Allah’a şükür ki, biz insanlar bir çok konuda karar verip uygulamaya, niyet etmeye, söz verip yapmaya gücü yeten varlıklarız.

Niyet edip kalkıp bir iş yapabiliyorsanız, inanın hayatta her konuda başarıyla karar-niyet-söz-yemin yeteneğinizi kullanabilirsiniz.

Korkmayın ‘Ya kararımı uygulamazsam, ya sözümü tutamazsam’ diye, genellikle beceriliyor :D :D

Kararlılık Dereceleri

Düşünce:

 • Kişinin bir konuda düşünmesi, karar vermeye hazırlık yapması.
 • Bir konu hakkında, iyilik-kötülük, doğruluk-yanlışlık, güzellik-çirkinlik açısından değerlendirme yapması.

Karar:

 • Ne yönde hareket edeceği konusunda, düşüncelerinde bir sonuca ulaşması ve bu sonucu sesli veya sessiz olarak söylemesi.

Niyet:

 • Kişinin bir konuda verdiği karar sonucu, nasıl hareket edeceği hakkında kendisini duygusal ve fikir olarak hazırlaması, konuyu iç aleminde vurgulaması.
 • Kişinin kendisini herhangi bir kararına az veya çok bir derecede adaması.
 • Kararı hayata geçirmek için kendini iç aleminde hazırlaması ve adım atması.
 • Kişinin ‘Niyet ettim … yapmaya’ diyerek, nasıl yaptığını kendisi kelimelere dökemese de iç aleminde niyet olayını gerçekleştirmesi.

Söz:

 • Uygulanacak bir kararın, uygulanması konusunda, aklen ve kalben ve ruhen, kişinin kendisini yüksek derecede bağlaması.
 • Bir işin yapılacağı konusunda, kişinin bir evrak veya yazılı garanti vermeden, sadece “söz” vermesi, “sözlerini” vermesi. Ve sözüne belli bir ciddiyet katması, sözlerinin arkasına ciddiyetini, şerefini, şahsiyetini, güvenilirliğini koyması.
 • Bir işin yapılacağı konusunda, kişinin kendisine veya başkalarına garanti vermesi, ve garanti olarak da sözlerini ortaya koyması, şahsiyetini, güvenilirliğini ortaya koyması.
 • Kişinin bir şeyi yapacağı konusunda, kendisine veya başkasına ‘Bana bu konuda güvenip işlerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz’ demesi.
 • Kişinin, ‘bu işin sorumlusu benim, merak etmeyin yapacağım’ diye beyanda bulunması.
 • Yapılacak bir hareket konusunda kişinin, şahsiyetini, güvenilirliğini ortaya koyarak kendini bağlaması.
 • Kişinin ne yapacağını kendine sesli veya sessiz olarak söylemesi ve bunun arkasına tüm varlığını koyması.
 • Olası tüm engellere rağmen kararından vazgeçmeyeceğini söylemesi.
 • Kişinin kararını kesinlikle, her türlü engele rağmen uygulayacağına karar vermesi ve bunu beyan etmesi.
 • Kişinin kararını uygulayacağını beyan etmesi, ve buna %100 bağlı kalacağını beyan etmesi.

Yemin:

 • Kişinin kararını, ne olursa olsun, ölüm kalım, engeller ve herhalükarda, tutacağını şeref meselesi olarak addedip, uygulayacağını beyan etmesi ve bu konuda %1000 bir kararlılıkla hareket etmesi.
 • Yapılacak bir hareket konusunda kişinin canını, varlığını, her şeyini ortaya koymaya karar vermesi.
 • Yapılacak bir hareket konusunda kişinin eğer yapılmazsa çok ağır manevi cezalara uğramayı göze alması ve bu çerçevede kararına kesinlikle sarılacağını belirtmesi.

***********************

Sevgili arkadaşlarım,

Tabii bunlar pozitif olabildiği gibi negatif de olabiliyor. Yani bir kişi kötü yanlış ve çirkin bir konuda da düşünce-karar-niyet-söz-yemin aşamalarından geçip hayatta basamaklardan hızla aşağıya düşebiliyor.

Negatif düşünce
Negatif karar
Negatif niyet
Negatif söz
Negatif yemin

Bazen bir kimseye çok sinirlenip, ‘Bir daha asla ..’ gibi yeminler ettiğimiz olmuştur. Fakat burada bizim bahsettiğimiz bu tür olaylardan çok, bizim için acılı olaylardan sonra, kendi kendimize, mesela ağlarken, neredeyse hiç farketmeden verdiğimiz negatif kararlar, sözler, yeminler.

Örnek vermek gerekirse, ufak yaşta, sınıfta el kaldırıp fikrini söyleyen sessiz bir öğrenci, eğer tesadüfen herkesin ona güldüğü bir duruma düşmüşse, o öğrenci bir daha asla el kaldırıp fikrimi söylemeyeceğim şeklinde bir kararı içine kazıyor. Kendisi kelimelere dökmemiş olsa da, o karar, o niyet, hatta söz ve yemin o kişinin bütün hayatını etkileyebiliyor.

Bir başka örnek olarak da, eğer bir kimse, bir alışveriş sırasında, bir satıcı ile bir problem yaşadığında, o anda tek derdi, karşıdaki kişiyi yenmek, istediğini elde etmek, o alışverişten karlı çıkmak, yenen taraf olmak şeklinde ise, burada bu kişinin, başkalarını yenmek şeklinde bir takım negatif karar, niyet, söz ve yeminlerle hayatı yaşadığını görüyoruz.

Halbuki, hayat da, alış ve verişler de, karşıdakini yenmek, haklı çıkmak, bir şeyi karlı almak meselesi değil.

Alış ve veriş, alanın kalbinin, satanın kalbinin mutluluğu üzerine olmalı.

Alan da mutlu olmalı, satan da mutlu olmalı. Ama bir kişinin bunu gerçekleştirebilmesi için, kalbinde, herkesi yenmeliyim şeklinde negatif bir yemin olmamalı.

Hayatımızdaki negatif yemin, söz, niyet ve kararlardan kurtulmak, ve hayat hakkında, hayatın 8 parçası hakkında pozitif yeminlere, sözlere, niyet ve kararlara çıkmak, eğer iyi güzel, doğru yaşamak istiyorsak ve çekim yasası ile kendimize ‘tesadüfi’ görünen sürprizleri, tatlılıkları, hediyeleri, mucizeleri çekmek istiyorsak ŞART.

Tüm öğrencilerimde, her dersimizde, her temizlik yapışımızda, benim baktığım bir şey bu:

O konuda, o öğrencim, o anda, ‘karar, niyet, söz, yemin’ aşamalarında, ‘karar, niyet, söz, yemin’ basamaklarında NEREDE?

Tabii düşük, ve en az miktardaki, en ufak bir iyi, güzel, doğru karar ve niyeti dahi desteklemek lazım.

Eğer hiç bir karar, niyet dahi yoksa, ve hatta hatta negatif, karar niyet varsa, işte bu en büyük temizlik sebebi oluyor.

O anda kişinin hayatının hangi parçasında, ne şekilde, hangi yanlışı, hatayı yaptığından haberim dahi olmasa, karar ve niyet eksikliği, veya negatif bir söz ve yemin belirtisi, bu hata ve yanlışların orada VAR OLDUĞUNUN en büyük göstergesi.

Sevgili arkadaşlarım,

Bazı öğrencilerim, ben onları temizlik yapmaları konusunda yönlendirdiğim zaman, daha ortada temizlik konusunu dahi görmemişsek, benim bu tavsiyeme şaşırabiliyorlar.

Ama orada biraz arkeolog gibi kazı yaptığımızda ortaya çıkan temizlik konuları üzerine, şaşkınlık ile hep, ‘Öğretmenim yine haklı çıktınız.’ derler. :D :D

Eğer benim müneccim olduğum hakkında bir fikre kapılmışlığınız varsa, işte size, temizlik yapılması gereken bir konunun VAR olduğu hakkında, ortada hiç bir ipucu yokken dahi, nasıl bu kadar doğru karar verdiğimin sırrını açıklıyorum:

Çünkü aslında orada Allah’tan ÇOK BÜYÜK bir ipucu ve yol gösteriş var bizim için.

Kişinin karar, niyet, söz, yemin açısından hayatına, ve hayatta ne aşamada olduğuna bakınca, eğer orada bir kararsızlık, şüphe, korku, çaresizlik varsa hem kişinin hayattaki basamağını hem de temizlik yapması gereken konuları bulmak mümkün.

Bu arada sözlüğe bakmak durumunda kaldım, müneccim, yıldız falcısı demekmiş. :D :D

Sevgili arkadaşlarım,

İşte size müneccim olmanın sırrını verdim. :D :D

“Hangi konuda kişinin problemleri varsa, o konuda “düşünce-karar-niyet-söz-yemin” kademelerine ve bunların olumlu veya olumsuz olmasına bakıyoruz ve buna göre temizlik konularımızı belirliyoruz.”

Güle güle, bol bol kullanın.

*********************************

Her ne kadar kimseye zorla yemin ettittiremiyorsak da, insanları hayatın 8 parçası hakkında iyiden, güzelden, doğrudan, sevgiden, yardımdan destekten yana, ister karar, ister niyet, ister söz, ister yemin yolunda tatlı tatlı, ısrarlı ısrarlı, yönlendirmek hayatta onlara yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden, en büyük yardımlardan dedik.

Aslında benim TÜM kurslarım, tüm makalelerim de bu amaç için düzenlendiler.

Öğrencilerimi adım adım, bu yönde geliştirmek.

Hayatın 8 parçasında sevgi, saygı, güven, huzur, mutluluk, şükür, yardım etme ve edilme yönünde geliştirmek.

Ve en ileri aşamamızda onların yeminlerine ulaşmalarını sağlamak.

Kurslarımı bu yönde düzenledim.

Makalelerimde bu yönde teşvik eden, yardım eden yazılar yazıyorum.

Ve madem bu aşamaya geldik, sizlere hayatımın her parçasında KENDİ karar, niyet, söz, yeminlerimi de sunmak isterim ki, hepinize bu yönde bir teşvik, destek ve yol gösterişle yardım edebileyim.

İşte benim hayatımın her parçasında ve genel olarak karar, niyet, söz ve yeminlerim:

1. Hayatımın birinci parçası, vücudum, sağlığım hakkında:

 • Söz veriyorum, kendime eziyet etmemeye, iyi davranmaya,
 • Söz veriyorum, beslenmeme dikkat etmeye ve düzgün sağlıklı şeyleri, düzgün miktarlarda tüketmeye.
 • Söz veriyorum, vücuduma ve sağlığıma zararlı maddelerden uzak durmaya.
 • Söz veriyorum, uykuma, diş ve temizlik bakımlarıma özen göstermeye, her gün düzgün bir şekilde uygulamaya.
 • Söz veriyorum, sağlığım için gerekli kontrolleri yaptırmaya.
 • Söz veriyorum, vücudum ve sağlığım için iyi dileklerde bulunmaya, olumlu olmaya ve bunlar için Allah’a şükretmeye.

2. Hayatımın ikinci parçası, ailem, eşim, çocuklarım hakkında:

 • Söz veriyorum, ailemle ilişkileri için gerekli zamanı ve gerekli çabayı harcamaya, onlara yardım etmeye.
 • Söz veriyorum eşime iyi davranmaya, onu mutlu etmeye.
 • Söz veriyorum, çocuklarımı, yeğenlerimi geleceğe iyi hazırlamaya, onlara iyi bir örnek olmaya.
 • Söz veriyorum ailemin her ferdinin özel  günlerini hatırlamaya ve onları mutlu etmeye.
 • Söz veriyorum, aileme sevgi, saygı, yardım vermeye, onların da hayat basamaklarında kolaylıkla çıkmaları için tüm bilgi ve yardımımı seferber etmeye.
 • Söz veriyorum, ailem için de Allah’a şükretmeye.

3.  Hayatımın üçüncü parçası, arkadaşlarım ve ülkem hakkında:

 • Söz veriyorum, arkadaşlarımı, ülkemi kollamaya, yardım etmeye.
 • Söz veriyorum, arkadaşlarım ve ülkem hakkında da iyiden, güzelden, doğrudan yana olmaya.
 • Söz veriyorum, arkadaşlarımla ve ülkemle, hayatta ve mesleğimde elde ettiğim, edeceğim kazanımlarımı paylaşmaya.
 • Söz veriyorum, arkadaşlarımı amaçlarına, ruhlarına, kalplerine bakarak ve iyi-güzel-doğrudan yana olarak seçmeye.
 • Söz veriyorum, ben büyüdükçe, arkadaşlarıma ve ülkeme yardım ve hizmetimi de arttırmaya.

4. Hayatımın dördüncü parçası, insanlık hakkında:

 • Söz veriyorum, alışverişlerimde ve seçimlerimde, insanlığı ve insanlığın iyiliğini kollamaya.
 • Söz veriyorum, kendimi bir gün bütün insanlığa faydalı olacak kadar, geliştirme yolunda ilerlemeye.
 • Söz veriyorum, hayatımın her parçasında insanlığın yararını da kollayarak hareket etmeye.

5. Hayatımın beşinci parçası,doğa, bitkiler ve hayvanlar hakkında:

 • Söz veriyorum, doğanın korunması ve kollanması için elimden geleni yapmaya.
 • Söz veriyorum, doğanın benim elimin yettiği kısmına merhamet ışığı olmaya,

6. Hayatımın altıncı parçası, maddi evren hakkında:

 • Söz veriyorum, etrafımdaki maddi evreni düzgün, temiz ve yaşanılır tutmaya.
 • Söz veriyorum, maddi varlığımı, hayatımın her parçasının hayrı için kulanmaya.
 • Söz veriyorum, Allah’ın bana ve herkese lütfettiği maddi zenginliklere nankörlük etmemeye, onları yasak, kirli ve hor görmemeye.
 • Söz veriyorum, alışverişlerimi adalet, hak ve kalp mutluluğu, alan memnun, satan memnun ilkesi çerçevesinde yapmaya.
 • Söz veriyorum, kimsenin maddi zenginliklerini kıskanmamaya, hak edilerek ve hayatın 8 parçasına hayır ile elde edilmiş zenginliklere kötü gözle bakmamaya.
 • Söz veriyorum, maddi evrene olan ilgimi ve sevgimi de bol tutmaya, içime kapanmamaya.

7. Hayatımın yedinci parçası, ruhlarımız hakkında:

 • Söz veriyorum, ruhlarımıza zararlı olan tüm iletişim, oluşum, öğreti ve metotlardan uzak durmaya ve etrafımdakileri de uzak tutmaya.
 • Söz veriyorum, günlük hayatın uğraşıları sırasında ruhumu ihmal etmemeye.
 • Söz veriyorum, ruhuma faydası olan, ibadet, hoşça vakit geçirme, dinlenme, hafif sporlar gibi aktivitelere zaman ayırmaya.
 • Söz veriyorum, ruhumu inciten insanlardan, olaylardan, iletişimlerden ruhumu korumaya, gerekirse araya engeller koymaya.

8. Hayatımın sekizinci parçası, Allah’la ilişkim hakkında:

 • Söz veriyorum, iyi günde, kötü günde, Allah’a inanmaya, güvenmeye, sığınmaya.
 • Söz veriyorum, Allah’a şükretmeye,
 • Söz veriyorum, Allah rızası için hayatımın her parçasında iyiden, güzelden, doğrudan yana olmaya.
 • Söz veriyorum, Allah rızası için hayatımı her parçasında hatalarımdan, yanlışlarımdan kendimi ve hayatımın her parçasını temizlemeye.
 • Söz veriyorum, iyi, seven, sevilen, cömert ve yardımsever bir kul olmaya.

**************************************

Sevgili arkadaşlarım,

Aslında bazı yeminlerim de var hayatımın her parçasında ama bunları yazarken farkettim ki, onlar çok özelmiş ve burada yazmak doğru olmazmış.

Bu yeminlerim gerçi yukarıda var ama oraya SÖZ olarak yazabildim.

Yemin olarak yazmaya kalkınca, yeminlerin çok özel olduğunu, herkesin okuyup kendine örnek almasının mümkün olamayacağını farkettim.

Yeminler çok özel gerçekten de.

Bir bakıma hayat amacımıza yakın konularda yemin ediyoruz.

Yeminlerimiz Allah ile bizim aramızda.

Tabii ki öğretmenimize özel olarak bahsetmekte de bir sakınca yok. :D:D

Öğretmenimizle temizlik yaparken, özellikle negatif yeminlerimizi, negatif söz, niyet ve kararlarımızı temizliyoruz.

Bu sebeple, aslında öğretmenimizle paylaşmamız ve yardım almamız elzem.

Hele hele, yüzyüze beraber yapılan temizlikler, hayatta BİR SÖZ hatta YEMİN etkisi yapıyorlar.

Bu sebeple, önümüze çıkan birlikte yapılan temizlikleri kaçırmamakta büyük fayda var.

İşte hayatın 8 parçasında beraber yapılacak bir temizlik fırsatı:

Hayatta söz verebilmek, iyiden, güzelden, doğrudan yana bir söz verebilmek, ÇEKİM YASASINI en kolay, en güzel, en rahat birşekilde çalıştıran bir şey.

Tabii, düşünmek kolay, karar vermek niyet etmek zor geliyor. Söz vermek sorumluluk gerektiriyor, yemin etmek ise, en ciddiyet gerektireni.

Bu zor bildiklerimize yenildiğimizde, başarısızlık, kararsızlık, karmaşa, acı ve keder hayatın değişmez parçaları haline geliyor.

Fakat onları yendiğimizde ise “başarı, hayat ve mutluluk” bizi bekliyor.

Follow Me on Pinterest Pinterest'te Takip Et!
 
Yorumlar (0)

Henüz yorum yok.

Yorum Yaz

Bu site, çok sevgili ve değerli ÖĞRENCİLERİM ve öğrencim olmak isteyen bayanlar için hazırlanmıştır.

Funda Teyze'nin öğrencileri kimler?:

Funda Teyze'nin öğrencileri:
** Akıl ve kalp merkezli,
** Hayatın 8 parçasını seven, sevmek isteyen,
** Hayatının her parçasında başarı isteyen,
** Hayatının her parçasını takdir etmeyi, teşekkür etmeyi bilen ve seven,
** Bir hatasını, yanlışını farkedince, bunun üzerinde ısrar etmeden azim ve kararlılıkla vazgeçmeye, hep iyiden, güzelden, doğrudan yana olmaya kararlı ve niyetli,
** Ve en önemlisi de, öğrenmeyi çok ama çok seven,
** doğru öğretmeni bulduktan sonra, hayatının her parçasında da olduğu gibi öğretmenine de sadakat gösterebilen,
** Allah'ı seven,
** Allah'ın da onu ve herkesi çok sevdiğini bilen,
** Anne veya anne olmak isteyen,
** Mutlu ve huzurlu bir aile kurmak isteyen,
** Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bolluk ve bereket içerisinde bir hayat isteyen,
** Hayatının 8 parçasında hayırlı uğurlu işler yapmak isteyen,
** Türk hanımları.

Hayatımızın 8 parçası derken, hemen hatırlatayım, hayatın vazgeçilemez 8 parçası şunlar:
1- Kişinin kendisi,
2- Ailesi,
3- Arkadaşları, ülkesi,
4- Tüm insanlık,
5- Tüm canlılar,
6- Tüm fiziksel evren,
7- Ruhlarımız,
8- Allah.

Beyler ve öğrenci olmaya niyeti olmayan bayanlar da tabii ki okumak isterlerse okuyabilirler ancak yorum ve sorularınızı kabul edemeyeceğimiz ve cevap veremeyeceğimiz için lütfen kusura bakmayın.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle artık, rumuzlu yorumları kabul edemiyoruz.

Harikulade yorumlarınız bizim için çok değerli. Bu sebeple, hayatın her hangi bir parçası için sevgisiz, saygısız, iyiden, güzelden, doğrudan yana olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.

Aynı şekilde özel cevap isteklerini de karşılamam artık mümkün olamıyor. Anlayışınız için teşekkür ederim.

Lütfen yorumunuzda, okuyanlara ve güzelim Türkçemize olan sevgi ve saygınızı da, imla kurallarına elinizden geldiği kadar dikkat ederek gösterin.

Çok çok teşekkürler, çok çok sevgiler,

=======================
Çekim Yasası Öğretmeni
Ve Harikulade Dileklerin Funda Teyzesi
=======================

Not:
Harikulade dilekler derken kastettiğimiz hayatın 8 parçası için hayırlı, uğurlu, faydalı, güzel dilekler. Hayatın 8 parçasından birini veya daha çoğunu yok farzetmeyen, zarar vermeyen, iyi, güzel, doğru dilekler.
Hepimize kolay gelsin. :D

No trackbacks yet.

Mesaj gönder!
Loading...